Schoolvisie

 

We bieden jou een veilige haven, een plek waar je jezelf kan zijn.

 

Op jouw vlot ben je zeker niet alleen. We staan met een gespecialiseerd team klaar om met jou op avontuur te gaan.

 

Zo ontdekken en ontwikkelen we een stevige basis om later jouw koers op eigen tempo verder te varen.

Schoolvisie in beeld

Veilige HAVEN:

 We bieden een warm en veilig leer- en leefklimaat daarom maken we 3 belangrijke afspraken.

Deze afspraken gelden overal! Op de bus, de refter, in de klas en op de speelplaats.

 • Ik doe niemand pijn.
 • Ik maak niets kapot.
 • De groep gaat voor.

 Wordt het even te veel? Is het te druk?  Is er een conflict?

Als je kind het moeilijk heeft, kan het naar de SCHILDPADKLAS gaan. Daar staan mensen klaar om te luisteren te helpen. Ze willen je kind snel en rustig terug naar de klas helpen.

 

jongens A6

GESPECIALISEERD team:

 •  Speciaal waar nodig, gewoon waar mogelijk.
 • We hebben een gespecialiseerd en gedreven team: 
  • We werken SAMEN met een TEAM van logo, kine, verpleging, kinderverzorging, ortho en pscycho.
  • De leerlingen krijgen niet enkel les van VLOTTE leerkrachten maar ook de vakken: LO, yoga, beeld, media, drama, woord, muziek, techniek , ICT en actua krijgt men van specifieke vakleerkrachten.
 • Onze lokalen zijn rustig en georganiseerd.
 • We werken goed samen met het CLB.
 • We zorgen voor WARME groepsmomenten voor ALLE leerlingen.
stoere jongens

Op EIGEN TEMPO:

 

We vertrekken vanuit de specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften van elk kind.

We KIJKEN naar wat elk kind nodig heeft.

Kinderen kunnen op hun EIGEN tempo leren.

In het Vlot zorgen we voor een rustige en georganiseerde manier van werken.

We willen dat onze leerlingen later zelfverzekerd zijn en om anderen geven.

Morgane en Cecile
Interesse in onze school?
Interesse in onze school?

Interesse in onze school?

We wensen je kind een boeiende schooltijd toe!

Interesse?