Welkom bij "Het Vlot"

Een school voor Buitengewoon Onderwijs

TYPE 9, TYPE 2, TYPE 3,

TYPE basisaanbod.

Welkom bij "Het Vlot"
Het Vlot

Het Vlot

Wij zijn een school voor kinderen voor wie het niet meer zo goed VLOT in het gewoon onderwijs. 

Samen met uw kind, de leerkrachten, de orthopedagoog of psycholoog, de logopedist, de kinesist, de verpleging en de kinderverzorging bouwen we voortdurend aan een stevig VLOT voor ieder kind. 

Type basisaanbod richt zich tot jongeren waarvoor het gewoon onderwijs niet meer haalbaar is.

Type 2 richt zicht tot jongeren met een verstandelijke beperking.

Type 3 richt zich tot jongeren met een emotionele of gedragsstoornis die geen verstandelijke beperking hebben.

Type 9 richt zich tot jongeren met een autismespectrumstoornis.

Schoolvisie

Wat staat er op de kalender?

donderdag 29 augustus 2024

Terugkomdag


maandag 2 september 2024

Start van het nieuwe schooljaar


vrijdag 13 september 2024

Viering: start van het nieuwe schooljaar


dinsdag 17 september 2024

Wandeldag


woensdag 25 september 2024

Dag van de sportclub

Ontdek Het Vlot via onze virtuele toer

Interesse in onze school?
Interesse in onze school?

Interesse in onze school?

We wensen je kind een boeiende schooltijd toe!

Interesse?