Welkom bij "Het Vlot"

Een school voor Buitengewoon Onderwijs

TYPE 9, TYPE 2, TYPE 3,

TYPE basisaanbod.

Welkom bij "Het Vlot"
Het Vlot

Het Vlot

Wij zijn een school voor kinderen voor wie het niet meer zo goed VLOT in het gewoon onderwijs. 

Samen met uw kind, de leerkrachten, de orthopedagoog of psycholoog, de logopedist, de kinesist, de verpleging en de kinderverzorging bouwen we voortdurend aan een stevig VLOT voor ieder kind. 

Type basisaanbod richt zich tot jongeren waarvoor het gewoon onderwijs niet meer haalbaar is.

Type 2 richt zicht tot jongeren met een verstandelijke beperking.

Type 3 richt zich tot jongeren met een emotionele of gedragsstoornis die geen verstandelijke beperking hebben.

Type 9 richt zich tot jongeren met een autismespectrumstoornis.

Schoolvisie

Wat staat er op de kalender?

vrijdag 21 juni 2024

Viering: einde schooljaar


dinsdag 25 juni 2024

Jeugdsportdag


dinsdag 25 juni 2024

Oudercontact 4


donderdag 27 juni 2024

Vlaamse Kermis


vrijdag 28 juni 2024

Einde schooljaar om 11u55

Ontdek Het Vlot via onze virtuele toer

Interesse in onze school?
Interesse in onze school?

Interesse in onze school?

We wensen je kind een boeiende schooltijd toe!

Interesse?