RONDOM woorden

Door middel van eenvoudig bruikbare symbolen per woordsoort, vertrekt RONDOM vanuit de gesproken taal. De verbale creativiteit wordt gestimuleerd. Semantiek en syntaxis worden een haalbare, dagelijkse boeiende en kindvriendelijke realiteit en dit vanaf kleuterniveau.

We stellen de 10 woordsoorten voor met symbolen. Voor iedere woordsoort werd een logisch symbool ontworpen... wat logisch is, wordt "vanzelfsprekend" geleerd.

De woordsoorten werden zowel drie- (blokken) als tweedimensionaal (kaarten) ontworpen. Via de symbolen kunnen we vertrekken vanuit de taal van het kind. Semantiek en syntaxis worden dagelijkse praktijk.

"Rondom woorden" wordt ingezet bij spreken, luisteren, schrijven en lezen. Taalbeschouwelijk een uniek hulpmiddel. Logopedisch onvervangbaar!