Ondersteuningsnetwerk

GON (of geïntergreerd onderwijs) wordt niet meer georganiseerd.
Vanaf september 2017 is het ondersteuningsnetwerk verantwoordelijk voor het begeleiden van kinderen in het gewoon onderwijs.