Dr. de Haan

Dyslexie is puur een taalprobleem, dat op een eenvoudige wijze verholpen kan worden. 10-15% heeft last van dyslexie. Dyslexie wordt niet veroorzaakt door innerlijke factoren, waarop de nadruk valt:
  • Een verlate taal- spraakontwikkeling
  • Fonologisch tekort
  • Een oogafwijking
  • Een hoorprobleem
  • Een slecht functioneren van linker- en rechterhelft.
  • Een slechte motoriek

Ze vindt haar oorzaak in hiaten in de onbewuste regelgeving, die in stand gehouden wordt door een falende didactiek. Daardoor wordt het kort termijn geheugen zodanig belast, dat er van leren niets terecht komt.

Meer informatie over de methode "de Haan" kunt u vinden op www.methodedehaan.nl