Dr. Dumont

Dyslexie is een verbale leerstoornis die afgegrensd wordt door 7 criteria en nader precisering gebeurt bij de subtype indeling.

 1. Specificiteitcriterium:

  dyslexie betreft een achterstand in lezen en spellen, ten gevolge van een stoornis in het recodering mechanisme
 2. Normaliteitcriterium:

  dyslexie veronderstelt een tenminste normaal gemiddelde intelligentie
 3. Discrepantiecriterium:

  dyslexie betekent: een onverwacht groot verschil tussen verwachtingen met betrekking tot en prestaties op het gebied van lezen en spellen
 4. Exclusiviteitcriterium:

  dyslexie is een op zichzelf staande handicap, verschillend van en niet te herleiden tot andere handicaps
 5. Taalontwikkelingscriterium:

  dyslexie vindt zijn oorsprong in een vertraagde, gebrekkige, of verstoorde taalontwikkeling
 6. Criterium: disharmonisch intelligentieprofiel

  dyslexie berust op een ongelijkheid in begaafdheid tussen visuo- spatiele capaciteiten en auditief-temporele capaciteiten
 7. Oorzakelijkheidcriterium:

  dyslexie ontstaat op grond van familiale erfelijkheid

Definitie volgens Dumont (zie: Leerstoornissen dl 1, 2 en 3, Lemniscaat Rotterdam)