De. Temmink

Van dyslexie spreekt men, wanneer een kind geheel tegen de verwachtingen in moeite heeft met leren lezen en/of spellen. Men spreekt van een leerstoornis, wanneer processen op het gebied van het leren en de spelling zich niet adequaat ontwikkelen, terwijl de leerbaarheid als voldoende kan worden verondersteld en er geen belemmeringen zijn t.g.v. fysiologische stoornissen op het gebied van de visus (gezichtsvermogen) en op auditieve informatie verwerking of neurologische beschadiging aantoonbaar is.

Definitie volgens Temmink, neuroloog (zie: kinderen met leer- en gedragsstoornissen, Verse Hoeven, ISBN 90-9012213-3)