Dr. Merkelbach

Dyslexie wordt gezien als een leerstoornis op het gebied van lezen, spelling en/of taal bij een normale intelligentie, zonder dat culturele-, sociaal emotionele-, zintuiglijke problemen of gebrekkig onderwijs als oorzaak kunnen worden aangemerkt.

(zie: kinderen met leer- en gedragsstoornissen, Verse Hoeven, ISBN 90-9012213-3)