Dyslexie

Definitie

een ernstige leesstoornis (Vroeger sprak men van "woordblind") Het is goed om te weten, dat er veel verschillende meningen zijn over "dyslexie". Ik ga er zelf vanuit dat een kind met dyslexie een ernstige stoornis heeft op het gebied van lezen en ondanks alle behandelingen grote moeite blijft houden met lezen en schrijven van woorden.

Het hoeft niet zo te zijn dat een dyslectisch kind "DOM" is, want Albert Einstein was dyslectisch...........

In de veel gevallen is er sprake van een lees- en spellingszwak kind, dat met "remediale begeleiding=extra hulp" verder te helpen is. In dat geval kunt u ook naar een "Remedial Teacher" gaan. Een R.T.-er is in de meeste gevallen een leerkracht die een speciale cursus "remedial teaching" heeft gevolgd en uw kind de juiste begeleiding geeft.

Algemene verschijnselen

Werkhoudingsaspecten

 • Ze lezen spellend.
 • Ze raden veel tijdens het lezen.
 • De lettervolgorde klopt niet.
 • Ze hebben moeite met het onder woorden brengen van hun gedachten.
 • Ze hebben vooral moeite met meerlettergrepige woorden.
 • Verleden tijd en tegenwoordige tijd worden niet goed aangevoeld. De werkwoordsvervoeging gaat moeizaam bij het schrijven van teksten /opstellen.
 • Schrijfproblemen.
 • Moeilijkheden met concentreren.
 • Kan samengaan met linkshandigheid of ze hebben geen voorkeur voor links en rechts.
 • Moeizaam omzetten van wat je hoort in wat je ziet: van klank naar teken. *
 • Moeizaam hardop lezen: van teken naar klank)

Er kunnen zich sociaal emotionele problemen voordoen zoals:

 • faalangst
 • psychosomatische klachten (bedplassen, hoofdpijn)
 • Angsten
 • Agressief gedrag

Deze aandachtspunten kunnen nader onderzoek wenselijk maken. Bespreek het eerst eens met de klassenleraar van uw kind. De gezondheidsraad heeft richtlijnen opgesteld voor een "dyslexie verklaring". Zo is het de bedoeling dat een dyslexieverklaring door een G.Z.-psycholoog of Orthopedagoog wordt uitgegeven na een reeks van testen. Als uw kind een "dyslexie verklaring" heeft, is het de bedoeling dat de school voor extra mogelijkheden zorgt. Zo mag uw kind wat langer over proefwerken doen en ze mogen mondeling getoetst worden in plaats van schriftelijk.